de stichting

De Stichting Privacy Certificaat Nederland i.o presenteert zich als onafhankelijk kenniscentrum en verbindt vanuit die rol belanghebbenden. Dat kunnen branche organisaties zijn die privacy eisen stellen aan hun leden, maar ook organisaties die samenwerken in een keten en waarbij gemeenschappelijk invulling wordt gegeven aan het privacybeleid.
De stichting kan in beide gevallen de verbindende factor zijn tussen alle partijen, ervaring toevoegen en haar kennisnetwerk ter beschikking stellen.

Een dergelijke ‘keten’ wordt een domein genoemd. Elk domein heeft zijn eigen eisen, normen en waarden. De stichting kan vanuit haar onafhankelijke rol en ervaring partijen ondersteuning bieden door kwaliteits- en privacyafspraken te vertalen naar bijvoorbeeld een bestaand normenkader (zoals ISO 27001 of NEN 7510) maar dan met de focus op de specifieke eisen en wensen per type organisatie.

Alle belanghebbenden in een domein weten dan exact waaraan ze toe zijn. Door certificering door een onafhankelijk auditor, kunnen de ketenpartners op elkaar vertrouwen. Dat is belangrijk aangezien de nieuwe wet en regelgeving alle deelnemers in een keten gezamenlijk verantwoordelijk maakt voor het juiste beheer en gebruik van privacy gevoelige informatie.

Als u als individuele organisatie op zoek bent naar een oplossing voor uw privacy vraagstukken, dan kunt u ook bij ons terecht. Wij kunnen samen met u bepalen wat nodig en is wij hebben een goed netwerk van kennispartners die u kunnen helpen bij de invoering en uitvoering van uw privacy beleid.